هشدار در حالی که کره جنوبی بیشتر از زاد و ولد شاهد مرگ است

هشدار در حالی که کره جنوبی بیشتر از زاد و ولد شاهد مرگ است

Tainynews – بی بی سی گزارش داد ، کره جنوبی برای اولین بار در سال 2020 تعداد مرگ و میر بیش از تولد را ثبت کرده است ، زنگ خطر را در این کشور که در حال حاضر کمترین میزان زاد و ولد را دارد ، ایجاد می کند.

در سال گذشته فقط 275،800 نوزاد متولد شده اند که 10 درصد کمتر از سال 2019 است. حدود 307،764 نفر درگذشتند.

این ارقام باعث شد تا وزارت کشور خواستار “تغییرات اساسی” در سیاست های خود شود.

کاهش جمعیت کشور را تحت فشار قرار می دهد.

جدا از افزایش فشار بر هزینه های عمومی با افزایش تقاضا برای سیستم های مراقبت های بهداشتی و حقوق بازنشستگی ، کاهش جمعیت جوانان همچنین منجر به کمبود نیروی کار می شود که تأثیر مستقیم بر اقتصاد دارد.

Author: admin