سفیر قرقیزستان و نماینده دفتر رئیس جمهور ترکیه درباره اصلاحات در آژانس های دولتی گفتگو می کنند

سفیر قرقیزستان و نماینده دفتر رئیس جمهور ترکیه درباره اصلاحات در آژانس های دولتی گفتگو می کنند

Tainynews – کوبانیچبک عمورالیف ، سفیر قرقیزستان در ترکیه با رئیس دفتر منابع انسانی زیر نظر رئیس جمهور ترکیه سلیم آتای دیدار کرد ، سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه گفت …

Author: admin