92 نماینده رسانه خارجی برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قرقیزستان معتبر شناخته شده اند

92 نماینده رسانه خارجی برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قرقیزستان معتبر شناخته شده اند

Tainynews کمیسیون مرکزی انتخابات گفت: 92 نماینده رسانه های خارجی از 11 کشور در وزارت امور خارجه قرقیزستان برای پوشش خبری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری که قرار است در 10 ژانویه برگزار شود ، معتبر شناخته شدند.

از تاریخ 30 دسامبر ، وزارت خارجه نمایندگان کشورهای زیر را تأیید کرد: روسیه – 33 ، ژاپن – 5 ، انگلیس – 14 ، ایالات متحده – 1 ، فرانسه – 5 ، قطر – 4 ، آلمان – 19 ، اوکراین – 1 ، تاجیکستان – 2 ، بلاروس – 4 ، آذربایجان – 4.

Author: admin