قرقیزستان در ماه دسامبر بیش از 2 میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف می کند

قرقیزستان در ماه دسامبر بیش از 2 میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف می کند

Tainynews – در دسامبر سال 2020 ، مصرف برق در جمهوری قرقیزستان بالغ بر 2،086،203،000 کیلووات ساعت بود.

میزان مصرف در مدت مشابه سال 2019 1،866،075،000 کیلووات ساعت بوده است.

مصرف در دسامبر 2020 نسبت به دسامبر 2019 220.128 میلیون کیلووات ساعت افزایش یافته است.

Author: admin