مقامات تاجیکستان خانه والدین پنج قلوهای متولد شب سال نو را تعمیر می کنند

مقامات تاجیکستان خانه والدین پنج قلوهای متولد شب سال نو را تعمیر می کنند

Tainynews – فرماندار منطقه خاتلون تاجیکستان دستور داد تا خانه والدین پنج قلو را که در شب سال نو به دنیا آمده اند تعمیر کند.

یک مادر 30 ساله و دارای دو فرزند در انتظار فرزند سوم خود بود ، اما 2 پسر و 3 دختر به دنیا آورد.

اداره محلی گزارش داد ، Kurbon Hakimzoda ، فرماندار منطقه خاتلون از خانه والدین در منطقه كوبودین بازدید كرد و به خانواده كمك مالی كرد.

تاجیکستان در منطقه CIS نرخ زاد و ولد بالایی دارد. طبق آمار رسمی ، جمعیت کشور سالانه 2.2 درصد یا برای 200000 نفر در حال رشد است. پیش بینی می شود جمعیت تاجیکستان تا سال 2030 از 11 میلیون نفر بگذرد.

https://www.youtube.com/watch؟v=gnTiObRueWA

Author: admin