تاجیکستان 86 مورد COVID-19 را تأیید کرده است که در کل 379 مورد است

تاجیکستان 86 مورد COVID-19 را تأیید کرده است که در کل 379 مورد است

Tainynews – آسیا پلاس گزارش داد – تاجیکستان 86 مورد COVID-19 جدید را تأیید کرده است.

8 مورد کشنده مرتبط با کروناویروس از 6 مه ثبت شده است.

3596 نفر در بیمارستان تحت نظر پزشکی باقی مانده اند. امروز 246 نفر از بیمارستان مرخص شدند.

Author: admin