روسیه 23،351 مورد ویروس کرونا و 482 مورد مرگ را گزارش کرده است

روسیه 23،351 مورد ویروس کرونا و 482 مورد مرگ را گزارش کرده است

Tainynews – روسیه 23351 مورد ویروس کرونا برای یک روز گذشته ثبت کرده است.

موارد جدید در 84 منطقه کشور ثبت شده است. 2616 مورد بدون علامت است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 3،260،138 نفر رسیده است.

482 مورد مرگ ناشی از عفونت ویروس کرونا برای یک روز ثبت شد. تعداد کشته شدگان ناشی از ویروس کرونا به 58988 نفر رسید.

در مجموع بیش از 91.8 میلیون آزمایش برای عفونت ویروس کرونا انجام شده است ، از جمله 149،300 آزمایش برای روز گذشته.

652،663 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin