کمیسیون مرکزی انتخابات مرکز فراخوان انتخابات آینده و همه پرسی قرقیزستان را راه اندازی کرد

کمیسیون مرکزی انتخابات مرکز فراخوان انتخابات آینده و همه پرسی قرقیزستان را راه اندازی کرد

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات مرکز فراخوانی انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و همه پرسی سیستم های دولتی را راه اندازی کرده است …

Author: admin