قرقیزستان 124 مورد ویروس کرونا ویروس جدید ثبت کرده است که در مجموع 81 512 مورد است

قرقیزستان 124 مورد ویروس کرونا ویروس جدید ثبت کرده است که در مجموع 81 512 مورد است

Tainynews – قرقیزستان 124 مورد ویروس کرونا را برای روز گذشته ثبت کرده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داده است.

این موارد جدید شامل 59 مورد در بیشکک ، 51 مورد در منطقه چوی ، 11 مورد در منطقه ایسیک کول ، 2 مورد در منطقه تالاس ، 1 مورد در منطقه باتکن بوده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا از ماه مارس به 81 هزار و 512 مورد رسیده است.

در طی روز گذشته هیچ مورد کشنده ای ثبت نشده است.

Author: admin