کمیسیون انضباطی بررسی احتمال تعقیب کیفری رئیس دیوان عالی کشور را به تعویق انداخت

کمیسیون انضباطی رسیدگی به احتمال تعقیب کیفری رئیس دیوان عالی کشور را به تعویق انداخت

رئیس دادگاه عالی Gulbara Kalieva

Tainynews – کمیسیون انضباطی تحت شورای قضایی رسیدگی به درخواست دادستانی عمومی برای تعقیب کیفری رئیس دادگاه عالی Gulbara Kalieva را به تعویق انداخت ، AKIpress در شورای قضایی گفته شد …

Author: admin