در Nooken پاکسازی گل آلود در حال انجام است

در Nooken پاکسازی گل آلود در حال انجام است

Tainynews – وزارت اضطراری گفت که – از بین بردن عواقب گل و لای ها در ولسوالی نوکین جلال آباد در حال انجام است.

عصر روز 5 مه ، بارش شدید باران باعث ایجاد گل و لای شد که 20 هکتار از اراضی کشاورزی کاشته شده با سبزیجات و 15 حیاط خانوار را آب گرفت.

حدود 50 گاو کشته شدند.

32 کارمند وزارت امور اضطراری در کارهای پاکسازی شرکت دارند.

Author: admin