عموربك تكبايف ديگر رهبر جناح آتا مكن نيست

عموربك تكبايف ديگر رهبر جناح آتا مكن نيست

Tainynews – نماینده مجلس آیسولوو ماماشوا به عنوان رهبر فراکسیون آتا مکن انتخاب شد.

ماماشوا به AKIpress گفت این تصمیم در جلسه فراکسیون در 5 ژانویه گرفته شد.

وی گفت ، رهبر قبلی اورمبك تكبایف هنوز نماینده مجلس است.

وی گفت: “فرجام خواهی علیه تصمیمات دو دادگاه به دیوان عالی کشور تقدیم شده است.”

در تاریخ 25 دسامبر سال 2020 ، دادگاه شهر بیشکک حکم دادگاه اداری بیشکک را که موجب ابطال مجدد مأموریت نمایندگی اوموربک تکبایف در مجلس شد ، تأیید کرد.

در 23 نوامبر ، دادگاه اداری بیشکک تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات در مورد احیای مأموریت پارلمانی عموربک تکبایف را فاقد اعتبار دانست.

Author: admin