تعداد مرگ و میر ناشی از کروناویروس در قزاقستان به 30 نفر افزایش می یابد

تعداد مرگ و میر ناشی از کروناویروس در قزاقستان به 30 نفر افزایش می یابد

Tainynews – وزارت بهداشت گفت: – یک مورد کشنده دیگر از عفونت کروناویروس در آلماتی به ثبت رسید.

بیمار 68 سال داشت.

در تاریخ 6 ماه مه ، کل موارد کشنده مرتبط با عفونت کروناویروس به 30 مورد رسید.

قزاقستان تاکنون 4،298 مورد COVID-19 را تأیید كرده است.

Author: admin