وزارت بهداشت از آمادگی همه مراکز رای دهی قرقیزستان برای انتخابات آینده خبر می دهد

وزارت بهداشت از آمادگی همه مراکز رای گیری در قرقیزستان برای انتخابات آینده خبر می دهد

Tainynews کالیسبک شادیخانوف ، وزیر امور خارجه وزارت بهداشت ، امروز گفت ، کار مقدماتی انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری به پایان رسیده است.

وی گفت: “وزارت بهداشت و کمیسیون مرکزی انتخابات پروتکل های روز رأی گیری را تصویب کرده اند.”

روز انتخابات دو کارمند پزشکی در هر مرکز اخذ رأی مستقر می شوند.

وی گفت: بیمارستانهای ذخیره با داروهای لازم تهیه شده است.

آژانس های کنترل بهداشت مراکز رای گیری را بررسی کردند. كالیسبك شادیخانوف گفت كه همه آنها آماده هستند.

Author: admin