تمام مراکز رای دهی در بیشکک دارای ژنراتور تولید برق هستند

تمام مراکز رای دهی در بیشکک دارای ژنراتور تولید برق هستند

معاون شهردار بیشکک آلماز باکتائف

Tainynews معاون شهردار آلماز باکتائف در جلسه دولت درباره انتخابات آینده امروز گفت – 228 مرکز رای گیری در بیشکک آماده شده است.

معاون شهردار گفت: تمام ایستگاه ها از طریق ژنراتور تولید می شوند.

معاون شهردار گفت ، لیست رای دهندگان در بیشکک 416 هزار و 120 نفر است.

معاون شهردار گفت: “ما جلسه ای را در دفتر شهردار در 5 ژانویه برگزار کردیم تا آمادگی را برای انتخابات بررسی کنیم. همه سازمان های اجرای قانون در حالت آماده باش قرار دارند.”

Author: admin