2 منطقه قرقیزستان 98٪ مراکز رأی دهی را دارند

2 منطقه قرقیزستان 98٪ مراکز رأی دهی را دارند

Tainynews نورجان شیلدابکووا ، رئیس کمیسیون انتخابات مرکزی ، در جلسه دولت درباره انتخابات آینده امروز گفت – 98 درصد مراکز رای دهی در مناطق تالاس و نارین دارای رمپ هستند.

وی گفت: “باید به وضعیت این سطح شیب دار توجه شود.”

وی افزود ، 84 درصد از مراکز رای دهی در سراسر قرقیزستان دارای رمپ هستند.

وی گفت: 29 درصد ایستگاه ها در انتخابات ریاست جمهوری 2017 و 75 درصد ایستگاه ها تا انتخابات پارلمانی اکتبر 2020 رمپ داشتند.

رئیس CEC گفت: “این یک گام بزرگ به جلو است.”

Author: admin