معاون نخست وزیر صابیروف از م charسسات خیریه می خواهد به جای مساجد در قرقیزستان مدارس و خانه هایی برای فقرا بسازند

معاون نخست وزیر صابیروف از م charسسات خیریه می خواهد به جای مساجد در قرقیزستان مدارس و خانه هایی برای فقرا بسازند

Tainynews – ساخت مساجد متوقف شود. روانشان صابیروف ، معاون نخست وزیر ، در مشارکت خود در کنفرانس اقتصادی منطقه ای که امروز در دولت اوش برگزار شد ، گفت بهتر است در عوض مدارس ، کودکستان ها و خانه ها ساخته شوند.

صابیروف معاون نخست وزیر گفت که بنیادهای خیریه باید مدرسه ها و خانه هایی را برای شهروندان آسیب پذیر بهتر بسازند.

صابیروف گفت: “من در مراسم افتتاح دهكده اجتماعي در علام الدين شركت كردم. م foundسسات خيريه مساجد زيادي را در آنجا ساختند. من دستور دادم كه اين عمل را متوقف كنم. من پيشنهاد مي كنم در عوض مدارس ، مهدكودكها و خانه هايي براي خانواده هاي فقير احداث كنم.”

صابیروف افزود: “مردم سپاسگزار خواهند بود. سازمان های خیریه ، موسسه خیریه قطر و سایر بنیادهای موجود در میان آنها سعی در ساخت خانه ها ، مدارس و مهد کودک ها خواهند داشت. یک بنیاد قول ساخت 2500 آپارتمان را داد.”

وی تأکید کرد: “چنین امکاناتی باید در مناطق قرقیزستان بهتر از بیشکک ساخته شود”.

Author: admin