معاون نخست وزیر قرقیزستان ، رئیس مرکز منطقه ای بانک توسعه اسلامی در مورد روابط گفتگو می کنند

معاون نخست وزیر قرقیزستان ، رئیس مرکز منطقه ای بانک توسعه اسلامی در مورد روابط گفتگو می کنند

Tainynews معاون نخست وزیر قرقیزستان Ravshanbek Sabirov جلسه ای مجازی با رئیس منطقه ای بانک توسعه اسلامی (IsDB) ابراهیم علی شوکری داشت ، سرویس مطبوعاتی دفتر دولت گفت …

Author: admin