روسیه گزارش 24،217 مورد جدید ویروس کرونا و 445 مورد مرگ

روسیه گزارش 24،217 مورد جدید ویروس کرونا و 445 مورد مرگ

Tainynews – روسیه طی روز گذشته 24،217 مورد جدید ویروس کرونا ثبت کرده است.

موارد جدید در 84 منطقه کشور ثبت شده است. 2،672 مورد بدون علامت است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 3308601 مورد رسیده است.

445 مورد کشنده از ویروس کرونا در یک روز گذشته ثبت شده است. تعداد کشته شدگان در اثر عفونت ویروس کرونا 59951 نفر بود.

در مجموع بیش از 92.3 میلیون آزمایش برای عفونت ویروس کرونا انجام شده است ، از جمله 268000 آزمایش برای روز گذشته.

647397 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin