انتخابات قزاقستان در 10 ژانویه برگزار می شود

انتخابات قزاقستان در 10 ژانویه برگزار می شود

Tainynews – انتخابات مجلس عوام پارلمان جمهوری قزاقستان روز یکشنبه 10 ژانویه برگزار می شود.

هشتمین دوره انتخابات مجلس برای اولین بار در 16 سال گذشته اولین انتخابات عادی و نه زودگذر خواهد بود.

حزب نور اوتان ، حزب آك ژول ، حزب خلق قزاقستان ، حزب عدال و حزب اویل برای 107 كرسی Mazhilis نامزد می شوند.

98 عضو مازیلی توسط رای دهندگان انتخاب می شوند ، آستانه کسب کرسی 7 درصد است. 9 عضو مازیلی توسط مجمع مردم قزاقستان انتخاب می شوند.

اعضای پارلمان برای دوره های پنج ساله انتخاب می شوند.

Author: admin