5،700 صندوق رای گیری خودکار برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و همه پرسی در سراسر قرقیزستان آماده شده است

5،700 صندوق رای گیری خودکار برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و همه پرسی در سراسر قرقیزستان آماده شده است

Tainynews نورجان شیلدابکووا ، رئیس کمیسیون انتخابات مرکزی ، در جلسه دولت در 6 ژانویه ، گفت: – هر مرکز رأی گیری هر روز دو صندوق رای گیری خودکار در روز رأی گیری در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و همه پرسی در مورد سیستم دولت خواهد داشت.

وی گفت که آرا election انتخابات ریاست جمهوری در یک صندوق و آرا referendum همه پرسی به صندوق خودکار دیگری ریخته خواهد شد.

در مجموع 5700 صندوق رأی خودکار آماده شد. این شامل 900 صندوق ذخیره است که بین مراکز رای دهی توزیع می شود. در صورت نقص فنی ممکن است صندوق های رای جایگزین شوند.

رئیس CEC گفت ، همه صندوق های رای گیری آزمایش و آماده شدند.

Author: admin