تاجیکستان به مدت یک روز هیچ مورد ویروس کرونا را ثبت نمی کند

تاجیکستان به مدت یک روز هیچ مورد ویروس کرونا را ثبت نمی کند

Tainynews وزارت بهداشت گزارش داد ، تاجیکستان طی روز گذشته موارد جدید ویروس کرونا را ثبت نکرده است.

104 نفر با علائم خفیف ویروس کرونا از 7 ژانویه در خانه تحت درمان قرار می گیرند.

تعداد کل موارد ویروس کرونا تاکنون 13305 مورد است.

در مجموع 13111 بیمار بهبود یافتند ، 90 نفر فوت کردند.

Author: admin