مغولستان 13 مورد جدید ویروس کرونا را ثبت می کند

مغولستان 13 مورد جدید ویروس کرونا را ثبت می کند

Tainynews وزارت بهداشت گزارش داد: در حدود 12200 نفر در روز گذشته از نظر آلودگی به ویروس کرونا مورد آزمایش قرار گرفتند و 13 نتیجه آزمایش مثبت بود که همگی در اولان باتور بودند.

10 مورد جدید در میان کارگران بیمارستان آشتان و اعضای خانواده آنها ثبت شده است ، دو مورد در یک بیمارستان در منطقه بیانزورخ ، یک کارگر بانک.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 1،362 مورد رسیده است.

887 بیمار پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شدند.

462 بیمار هنوز در بیمارستانها باقی مانده اند.

Author: admin