روسیه گزارش 23،451 مورد ویروس کرونا ویروس روزانه و 506 مورد مرگ

روسیه گزارش 23،451 مورد ویروس کرونا ویروس روزانه و 506 مورد مرگ

Tainynews – روسیه طی روز گذشته 23،541 مورد ویروس کرونا در 85 منطقه ثبت کرده است.

2،681 مورد بدون علامت است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 3،332،142 نفر رسیده است.

506 مورد کشنده از عفونت ویروس کرونا ثبت شد. تعداد کل مرگ ها به 60457 نفر رسید.

در مجموع بیش از 92.6 میلیون آزمایش برای ویروس کرونا ، از جمله 300000 آزمایش برای روز گذشته ، انجام شده است.

644،093 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin