نماینده مجلس می گوید که صدها کارگر لقایی برای 9 ماه بدون کارمزد در ایسکیک – کول جاده می ساختند

نماینده مجلس می گوید که صدها کارگر لقایی برای 9 ماه بدون کارمزد در ایسکیک – کول جاده می ساختند

Tainynews – بیش از 600 کارگر شرکت چینی Longhai که در حال ساختن جاده در منطقه ایسیک – کول هستند ، نمی توانند بیش از 9 ماه حقوق خود را دریافت کنند ، گفت: نماینده مجلس کوجوبک ریزپایف در پارلمان گفت.

نماینده وزارت حمل و نقل گفت: این وجوه قبلاً طبق قرارداد به شرکت منتقل شده اند.

وی گفت: “لازم است به کارگرانی که هنوز دستمزد خود را دریافت نکرده اند ، کمک کنیم. با این کار 9 سال طول می کشد ، فقط مدیر را درگیر کنید.”

Author: admin