فرماندار شهرداری روستایی به اتهام سو abuse استفاده از قدرت بازداشت شد

فرماندار شهرداری روستایی به اتهام سو abuse استفاده از قدرت بازداشت شد

Tainynews – کمیته امنیت ملی دولت (SNSC) فرماندار شهرداری روستایی سرای منطقه کارا-سو ، ضمیربک تورگونبایف را در 6 ژانویه به اتهام سو abuse استفاده از قدرت بازداشت کرد.

SNSC گفت که بودجه ساخت یک مدرسه 720 دانش آموز در روستای Kirov برای بیش از 24 میلیون مادر بیش از حد هزینه شده است. علاوه بر این ، استاندار و سایر مقامات با وجود اینکه کیفیت ساخت و ساز نامناسب بود ، اجازه راه اندازی مدرسه را دادند.

ضمیربک تورگونبایف در انتخابات پارلمانی 4 اکتبر 2020 از حزب مکنیم قرقیزستان شرکت کرد (وی کاندیدای شماره 119 بود).

Author: admin