جراحان ترک 8 عمل جراحی پروتز چشم را در قرقیزستان برای مصدومان اعتراضات 5-6 اکتبر انجام می دهند

جراحان ترکیه 8 عمل جراحی پروتز چشم را در قرقیزستان برای مجروحین در اعتراضات 5-6 اکتبر انجام می دهند

Tainynews – خدمات مطبوعاتی دولت قرقیزستان گزارش داد – 22 نفر از مجروحان اعتراضات پس از انتخابات 5 تا 6 اکتبر هنوز تحت درمان سرپایی و مشاوره پزشکی هستند.

Author: admin