تحقیقات در پی مسمومیت حاد 12 نفر در ازبکستان پس از مصرف ودکا ساخته شده در قرقیزستان آغاز شد

تحقیقات در پی مسمومیت حاد 12 نفر در ازبکستان پس از مصرف ودکا ساخته شده در قرقیزستان آغاز شد

Tainynews – اداره بیماری ، اپیدمیولوژیک و کنترل بهداشتی قرقیزستان به دنبال گزارشی در مورد مسمومیت 12 نفر در ازبکستان پس از مصرف ودکا گرادوسنیک ساخت قرقیزستان تحقیقات را آغاز کرده است …

Author: admin