جستجوی منابع عفونت در 51 مورد در حال انجام است – وزارت بهداشت

جستجوی منابع عفونت در 51 مورد در حال انجام است – وزارت بهداشت

Tainynews نوربلوت اوسنبایف ، معاون وزیر بهداشت گفت: منبع عفونت بیشتر شهروندان آلوده به کورو ویروس در قرقیزستان مشخص شد.

به گفته وی ، همه عوامل علت در بسیاری از موارد شناسایی شده اند ، همه شرایط مشخص شده است.

اوسنبایف گفت: “جستجو برای منابع عفونت ، عوامل خطر و مسیرهای انتقال در 51 مورد ادامه دارد.”

Author: admin