کمیته امنیت ملی می گوید ، همسر کورسان آسانوف ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری مظنون به کلاهبرداری 5 میلیون دلاری است

کمیته امنیت ملی می گوید ، همسر کورسان آسانوف ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری مظنون به کلاهبرداری 5 میلیون دلاری است

Tainynews – سرویس مطبوعاتی کمیته امنیت ملی در 7 ژانویه گفت: همسر یک نامزد ریاست جمهوری به کلاهبرداری مشکوک است …

Author: admin