171 نفر پس از بهبودی از ویروس کرونا از بیمارستانهای قرقیزستان مرخص شدند

171 نفر پس از بهبودی از ویروس کرونا از بیمارستانهای قرقیزستان مرخص شدند

Tainynews – 171 نفر پس از بهبودی از COVID-19 در قرقیزستان طی یک روز از بیمارستانها مرخص شدند ، تیم عملیاتی سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا در 8 ژانویه گفت.

بیشکک گزارش 46 مورد بهبودی ، منطقه چوی – 45 ، منطقه ایسیک کول – 26 ، منطقه تالاس – 9 ، منطقه جلال آباد – 12 ، منطقه اوش – 12 ، منطقه باتکن – 6 ، منطقه اوش – 14 ، منطقه نارین – 1.

از مجموع 81،991 مورد تأیید شده ، 77،547 نفر از زمان ابتلا به بیماری همه گیر ، در قرقیزستان از بیماری COVID-19 بهبود یافتند.

Author: admin