قزاقستان 831 مورد جدید از عفونت ویروس کرونا را گزارش کرده است

قزاقستان 831 مورد جدید از عفونت ویروس کرونا را گزارش کرده است

Tainynews – وزارت بهداشت در 8 ژانویه اعلام کرد ، در 24 ساعت گذشته 831 مورد جدید آلودگی به ویروس کرونا گزارش شده است.

در مجموع 160،650 مورد تاکنون در کشور تأیید شده است.

Author: admin