سطح آب در قرقیزستان طی سالهای آینده بالاتر نخواهد رفت: معاون نخست وزیر

سطح آب در قرقیزستان طی سالهای آینده بالاتر نخواهد رفت: معاون نخست وزیر

Tainynews ماكسات مامیتكانف ، معاون نخست وزیر ، گفت: قرقیزستان هم اکنون شاهد دوره كم آبی است ، با گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی ، در آینده افزایش سطح آب وجود نخواهد داشت.

مشکل مه دود همچنان پابرجا خواهد ماند. وی خاطرنشان کرد ، علاوه بر این ، یخچال های طبیعی با نیروی وحشتناکی در حال ذوب شدن هستند.

وی گفت: “ما باید بسیاری از مشکلات را به ویژه از نظر توسعه صنعتی و انرژی جدی بگیریم. از همه مهمتر ، همه باید درک کنیم که همه کارها باید به صورت شفاف و آشکار برای مردم انجام شود ، هیچ چیز پنهان نمی ماند.”

Author: admin