رای گیری در خارج از مراکز رای دهی از 9 ژانویه در قرقیزستان آغاز می شود

رای گیری در خارج از مراکز رای دهی از 9 ژانویه در قرقیزستان آغاز می شود

Tainynews – نورجان شیلدابکووا ، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات گفت: رای گیری در خارج از مراکز رای دهی از 9 ژانویه در قرقیزستان آغاز می شود.

21،360 درخواست رأی دادن در خارج از مراکز رای دهی ارسال شده است.

وی گفت: “اکنون ما در حال تجزیه و تحلیل لیست هستیم. ما لیست را از نزدیک تحت نظارت داریم.”

قرقیزستان انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام را در 10 ژانویه برگزار می کند.

Author: admin