پلیس مالی فیلترهای CHPP بیشکک را بررسی کرد ، میزان انتشار 3 برابر: PM

پلیس مالی فیلترهای CHPP بیشکک را بررسی کرد ، میزان انتشار 3 برابر: PM

Tainynews – آرتم نوویکوف ، نخست وزیر موقت ، در 8 ژانویه در جلسه ای درباره مسئله مه دود در بیشکک ، گفت: پلیس مالی فیلترهای CHPP بیشکک را بررسی کرد و مشخص شد که میزان انتشار 3 برابر بیشتر از حد معمول است.

نوویکوف راهی برای خروج از مشکل در انتقال نیروگاه های برق خیز از استفاده از زغال سنگ به گاز می بیند.

وی گفت: “مذاكرات در مورد قیمت گاز با گازپروم در حال انجام است. گاز ممكن است مانع از این شود كه CHPP یكی از عوامل آلودگی شهر باشد. هر چند این مسئله بودجه است.”

وی گفت که فقط 4 نکته از طرح بهبود وضعیت زیست محیطی در سال گذشته تحقق یافته است.

وی گفت: “طرح جدید نهایی و تصویب خواهد شد.”

https://www.youtube.com/watch؟v=i3U-4oaxOU0

Author: admin