پلیس منطقه تالاس به حالت خدمات تقویت شده روی آورد

پلیس منطقه تالاس به حالت خدمات تقویت شده روی آورد

Tainynews وزارت امور داخلی منطقه گفت: در میان انتخابات ریاست جمهوری آینده در قرقیزستان در 10 ژانویه ، پلیس در منطقه تالاس به حالت خدمات تقویت شده روی آورد.

حدود 500 افسر پلیس برای محافظت از آراots و تأمین نظم عمومی در مراکز اخذ رأی در سراسر منطقه مستقر خواهند شد.

در هر حادثه تیم های ویژه ای در هر منطقه ایجاد شده اند.

در این گزارش آمده است كه تمام تجهیزات حفاظتی و وسایل نقلیه خدماتی لازم برای پلیس فراهم شده است.

Author: admin