بهره برداری از کارخانه استخراج طلا در کانسار Djamgyr تعیین شده برای آگوست 2021 در زمان مقرر آغاز می شود: PM

بهره برداری از کارخانه استخراج طلا در کانسار Djamgyr تعیین شده برای آگوست 2021 در زمان مقرر آغاز می شود: PM

Tainynews آرتم نوویکوف ، نخست وزیر موقت نخست وزیر و معاون اول نخست وزیر در بازدید از این سپرده گفت: – راه اندازی کارخانه استخراج طلا در کانسار Djamgyr تعیین شده برای آگوست 2021 به موقع آغاز خواهد شد.

Author: admin