ویکتور خراپونوف ، شهردار سابق آلماتی ، یک پناهندگی سیاسی دریافت کرده است

ویکتور خراپونوف ، شهردار سابق آلماتی ، یک پناهندگی سیاسی دریافت کرده است

Tainynews KazTAG گزارش داد که لیلا خرپونوا گفت: شهردار سابق آلماتی ویکتور خراپونوف یک پناهندگی سیاسی دریافت کرده است.

“ما خوشحالیم که خبرهای خوبی را به اشتراک می گذاریم در تاریخ 29 دسامبر سال 2020 ، دادگاه اداری فدرال سوئیس با به رسمیت شناختن فعالیت های سیاسی مخالفت خود علیه رئیس جمهور پیشین قزاقستان ، که علی رغم استعفا در سال 2019 ، همچنان غیرقابل انکار است ، تصمیم نهایی در مورد اعطای پناهندگی سیاسی به سوئیس به ویکتور و لیلا خرپونوف را گرفت. تأثیر بر سیستم قضایی کشور شما. این خلاصه پیام خدمات مطبوعاتی دادگاه اداری فدرال سوئیس است. ”

Author: admin