روزانه 204 مورد بهبودی ویروس کرونا در قرقیزستان ثبت شده است

روزانه 204 مورد بهبودی ویروس کرونا در قرقیزستان ثبت شده است

Tainynews – 204 نفر در طی روز گذشته از عفونت ویروس کرونا و ذات الریه بهبود یافته اند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داده است.

این بازیابی ها شامل 69 مورد در بیشکک ، 49 مورد در منطقه چوی ، 45 مورد در منطقه ایسیک کول ، 15 مورد در منطقه جلال آباد ، 11 مورد در منطقه اوش ، 6 مورد در اوش ، 4 مورد در منطقه نارین ، 4 مورد در منطقه باتن ، 4 مورد در منطقه تالاس است.

تعداد کل بازیابی ها از ماه مارس به 77751 مورد رسیده است.

Author: admin