2 کارگر پزشکی دیگر COVID-19 را در قرقیزستان گرفتار می کنند

2 کارگر پزشکی دیگر COVID-19 را در قرقیزستان گرفتار می کنند

تصویر نماینده

Tainynews – دو کارگر پزشکی در روز گذشته به ویروس کرونا ویروس مبتلا شده اند ، تیم عملیاتی در سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا گزارش داده است.

آنها شامل 1 کارگر پزشکی در منطقه چوی و یک کارگر پزشکی دیگر در منطقه اوش هستند.

شش کارگر پزشکی پس از بهبودی از بیمارستان ها مرخص شدند. هشت کارگر پزشکی پس از بهبود در خانه از انزوای شخصی خارج شدند.

در مجموع 4143 کارگر پزشکی به ویروس کرونا مبتلا شدند. 3،997 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin