پل تازه احداث شده در ازبکستان سقوط می کند

پل تازه احداث شده در ازبکستان سقوط می کند

Tainynews کاربران شبکه های اجتماعی گفتند: یک پل عابر پیاده به طول 37 متر در کانال در Namangan ریزش کرد.

این پل اخیراً ساخته شده است. والی منطقه نامنگان بر روند ساخت آن نظارت داشت.

پیش از این گزارش شده بود که 26 ستون پل در سمرقند ، سورخندریا ، کشکاداریا ، جیززاخ ، تاشکند و اندیجان در وضعیت وخیمی قرار دارند.

یک پل ساخته شده در منطقه سورخندریا 1.5 سال پس از افتتاح شروع به تخریب کرد.

Author: admin