مدیرکل سابق منطقه آزاد اقتصادی بیشکک تا 19 ژانویه در بازداشت باقی خواهد ماند

مدیرکل سابق منطقه آزاد اقتصادی بیشکک تا 19 ژانویه در بازداشت باقی خواهد ماند

Tainynews – دادگاه منطقه Pervomaiskiy بیشکک مدیر کل سابق منطقه آزاد اقتصادی بیشکک را تعیین کرد Duishen Irsaliev تا 19 ژانویه در بازداشت باقی خواهد ماند …

Author: admin