آژانس حفاظت از محیط زیست قرقیزستان متعهد می شود طرحی را برای بهبود وضعیت زیست محیطی در بیشکک اجرا کند

آژانس حفاظت از محیط زیست قرقیزستان متعهد می شود طرحی را برای بهبود وضعیت زیست محیطی در بیشکک اجرا کند

Tainynews – مدیر آژانس حفاظت از محیط زیست و جنگلداری مسئولیت اجرای طرح بهبود وضعیت زیست محیطی در بیشکک را بر عهده گرفت.

پیش از این اعلام شده بود تا زمانی که آژانس دولتی خاص مسئولیت اجرای برنامه داده شده را بر عهده نگرفته باشد ، تحقق آن روی کاغذ باقی خواهد ماند.

Author: admin