دو نفر به جرم اخاذی 250 هزار دلار از مدیریت شرکت راه آهن قرقیزستان بازداشت شدند

دو نفر به جرم اخاذی 250 هزار از مدیریت شرکت راه آهن قرقیزستان بازداشت شدند

تصویر نماینده

Tainynews – سرویس مبارزه با فساد اداری کمیته امنیت ملی دولت تحقیقات خود را بر اساس گزارش مقامات شرکت راه آهن قرقیزستان در مورد اخاذی مبلغ هنگفت آغاز کرد …

Author: admin