مغولستان 13 مورد ویروس کرونا ویروس جدید را تأیید می کند ، در کل 1408 مورد

مغولستان 13 مورد ویروس کرونا ویروس جدید را تأیید می کند ، در کل 1408 مورد

Tainynews – حدود 13773 آزمایش PCR برای ویروس کرونا در مدت 8 ماه در مغولستان انجام شد. مرکز ملی بیماری های واگیر گزارش داد که 13 آزمایش نتیجه مثبت داشتند.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا در مغولستان به 1408 مورد رسیده است.

896 بیمار بهبود یافتند. 501 بیمار هنوز در بیمارستانها باقی مانده اند.

Author: admin