قرقیزستان امیدوار است که اولین دوزهای واکسن کرونا ویروس را در H1 2021 دریافت کند – سرپرست وزارت بهداشت

قرقیزستان امیدوار است که اولین دوزهای واکسن کرونا ویروس را در H1 2021 دریافت کند – سرپرست وزارت بهداشت

Tainynews – آرتم نوویکوف ، نخست وزیر و معاون اول نخست وزیر ، گفت: – تحویل واکسن های کرونا ویروس به قرقیزستان در نزدیکترین زمان تشریح می شود …

Author: admin