آداخان مادوماروف ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ، نسبت به دور دوم انتخابات اطمینان دارد

آداخان مادوماروف ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ، نسبت به دور دوم انتخابات اطمینان دارد

Tainynews – آداخان مادوماروف ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری احتمال وجود یک دور انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را رد کرد. وی این را پس از رأی دادن در شعبه شماره 1211 در بیشکک گفت.

وی گفت: همه نظرسنجی ها نشان داد که هیچ یک از نامزدها در دور اول بیش از 50 درصد آرا را کسب نخواهند کرد.

وی در پاسخ به این س whetherال که آیا اگر یکی از نامزدها در دور اول پیروز انتخابات شود آیا نتایج انتخابات را دوباره ایجاد می کند؟ مادوماروف گفت که او براساس نتایج انتخابات عمل خواهد کرد.

مادوماروف گفت: تخلفات گسترده ثبت شده است. وی گفت ، از دیروز در بیشکک افرادی که در حال گذراندن اتوبوس هستند ، مشاهده می شود ، زمانی که همین افراد برای رای دادن در آنجا به مراکز مختلف رای گیری منتقل می شوند.

Author: admin