انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در قرقیزستان در شرایط شدید برگزار شد – معاون نخست وزیر

انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در قرقیزستان در شرایط شدید برگزار شد – معاون نخست وزیر

Tainynews اوایل امروز ، ماكسات مامیتكانف ، معاون نخست وزیر ، در جلسه توجیهی گفت: انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در زمان سرد و در شرایط شدید برگزار می شود.

وی گفت: “سیستم دولتی نیز باید برای چنین شرایطی آماده باشد.”

معاون نخست وزیر شهروندان را تشویق کرد که برای اطلاع از هرگونه تخلف یا بی نظمی با خطوط تلفنی تماس بگیرند.

“ما باید نقایص خود را شناسایی کنیم ، باید روی آنها کار کنیم تا برای هر شرایطی آماده باشیم. مهمترین کار برگزاری انتخابات صادقانه و علنی است تا کسی در نتایج انتخابات شک نکند. گام مهم بعدی انتخابات پارلمانی خواهد بود” ماکزات مامیتکانف گفت.

Author: admin