جپاروف: ‘من بدون دوستان و اقوام بر خودم حکومت خواهم کرد’

جپاروف: ‘من بدون دوستان و اقوام بر خودم حکومت خواهم کرد’

Tainynews – سادیر جپاروف در 10 ژانویه به خبرنگاران گفت: “من خودم اداره خواهم شد.”

جپاروف گفت اولین رئیس جمهور قرقیزستان به مدت 15 سال در قدرت باقی ماند. او 5 سال اول خوب کار کرد و سپس تحت تأثیر اطرافیانش قرار گرفت.

جپاروف گفت: “رئیس جمهور دوم 2-3 سال نتایج خوبی را نشان داد ، اما پس از آن نزدیكان او شروع به حاكمیت كردند. رئیس جمهور بعدی لحظاتی داشت كه كشور توسط رانندگان ، دستیارانش اداره می شد.”

وی افزود: “من چنین اشتباهاتی مرتكب نخواهم شد. ما درسهایی آموختیم. من برای دوره خودم كه خودم در آن قدرت خواهم بود خودم تصمیم خواهم گرفت. دوستان ، رانندگان ، دستیاران و اقوام من حاكم نخواهند شد.”

Author: admin