هیچ سیاستمداری سابق در میان محکومان عفو ​​نشده – جپاروف

هیچ سیاستمداری سابق در میان محکومان عفو ​​نشده – جپاروف

Tainynews – سادیر جپاروف در 10 ژانویه در یک کنفرانس مطبوعاتی هنگامی که در مورد بخشودگی اخیر از او سال شد ، هیچ سیاستمدار سابقی در میان محکومان بخشیده شده وجود ندارد.

وی یادآور شد: 235 محکوم در ماه نوامبر مورد بخشش قرار گرفتند.

وی گفت که عفو برای کسانی که به جرائم کوچک محکوم شده اند و کسانی که به طور غیرقانونی زندانی شده اند اعمال شد.

جپاروف توصیه کرد اطلاعات دقیق تری در مورد بخشودگی از آژانس های خطی بدست آورید.

Author: admin